(хронологик тәртиптә)

Яшә, Зөбәйдә, яшим мин! Пьеса дүрт пәрдәдә. Казан, 1907.
Низамлы мәдрәсә. Көлке бер пәрдәдә. Казан, 1908.
Сәгыйть Рәмиевнең шигырьләре. Казан, 1909.
Яшә, Зөбәйдә, яшим мин! Пьеса дүрт пәрдәдә. Казан, 1911.
Живой труп. Тере мәет. Л. Н. Толстой әсәре. Мөтәрҗиме Сәгыйть Рәмиев. Әстерхан, 1911.
Сәгыйть Рәмиевнең яңа шигырьләре һәм әүвәлгеләре. Уфа, 1915,
Сәгыйть  Рәмиев шигырьләре.  Өченче табгысы. Уфа,   1918.
Сайланма әсәрләр (шигырьләр, хикәяләр, пьесалар). Төзүчесе Җамал Вәзиева, Мөхәммәт Гайнуллин редакциясендә һәм аның кереш мәкаләсе белән. Татарстан китап нәшрияты, Казан, 1962.

Вакытлы матбугатта  басылган, ләкин бу җыентыкка (“Таң вакыты”, 1980) кермәгән әсәрләре һәм тәрҗемәләре

Шигырьләр

Бүген бәйрәм! — «Идел» газ., 1911, 18 ноябрь, № 403.
Дога.— «Аң» журн., 1916, 31 декабрь, № 22.
Алар.— «Ил» газ., 16  (3) март, № 23.

Хикәяләр

Саботаж. — «Кызыл Урал» газ.,  Чиләбе,  1921, №№ 62, 64, 67, 69…*. (* Әлегә, газетаның барлык саннары да  табылмау сәбәпле,  бу хикәяләрнең тулы текстларын  ачыклап булмады.)
Иблис тә дердерәде.— «Кызыл Урал» газ.,  1912, …

Тәрҗемәләр

Живой труп. Тере мәет. Драма 6 пәрдәдә һәм 12 мәнзарәдә. Лев Николаевич Толстой әсәре, Мөтәрҗиме — Сәгыйть Рәмиев.— «Идел» газ., 1911, 30 сентябрь —4 ноябрь, №№ 389—399.
А. П. Чехов. Ванька. Хикәя— «Уфаның авыл көнкүреше журналы», 1914, 25 декабрь, № 24—25.
Спартак. Тарихи роман. Мөхәррире Р. Жиованоли. Татарчалаштыручысы Сәгыйть Рәмиев. — «Яңа юл», журн., Уфа, 1923, № 1—6.

Мәкаләләр *

* С. Рәмиевнең әлегә табылган, ачыкланган мәкаләләре, фельетоннары йөздән артык. Ул төрле характердагы даими күзәтүләр алып барган, «Идел» газетасы битләрендә яшь шагыйрьләргә киңәшләре еш басылган. Бу исемлеккә аларның барысы да кертелмәде, кайбер рецензияләр, күзәтүләр берләштереп алынды. Җыентыкка кертелгән мәкаләләр шулай ук кабат күрсәтелмәде.

Иптәшләр, авыл халыклары һәм эшчеләр! — «Таң йолдызы» газ., 1906, 19 июнь, № 10.
Сайлаулар. — «Таң йолдызы», 1906, 14 ноябрь, № 64.
«Берләшеңез, бөтен дөньяның мөселман байлары!»** — «Казан мөхбире» газ., 1908, 18 февраль, № 267.  (** Мәкалә Кырым морзасы Исмәгыйль Гаспринскийның панисламистлык идеяләренә каршы язылган.)
Уен-көлке музее. (Фельетоннар, сатирик җырлар. Имза: Музей сторожы) — «Казан мөхбире», 1909, 14 март — 8 апрель, № 320—324.
«Без». Атнага бер я бер дә чыкмый торган көндәлек гәзитәдер. Нашире вә мөхәррире — Музей сторожы. (Төрле фельетоннардан торган сатира-юмор сәхифәләре.) 1, 2, 3, 4, 5, 6 һ. б…— «Казан мөхбире», 1909, 6 май—23 сентябрь, № 328—346; 1910, 24 март, № 370; 7 апрель, № 372; 21 апрель, № 374; 12 май, № 377; 26 май, № 379.
Әдәбият бүлмәсе. (Яңа чыккан китапларга күзәтүләр.) —«Бәянелхак» газ., 1909, 1 март, № 437; 5 март, № 439; 10 март, № 441; 14 апрель, № 455; 27 сентябрь, № 523; 1910, 22 апрель, № 604.
Беренче, икенче вә өченче Думада мөселман депутатлары һәм аларның кылган эшләре. — «Бәянелхак», 1909, 29 март, № 448.
«Синяя птица». Тәрҗемәсе «Күк кош». — «Бәянелхак», 1909, 21 — 23 июль, № 497—498.
Үз мәдрәсәм — «Мәдрәсәи Хөсәения» хакында бер-ике сүзем. — «Бәянелхак», 1909, 6 сентябрь, № 515.
Шәрекъ клубында музыка кичәсе. (Рецензияләр.) — «Бәянелхак»,
1910,    19 январь, № 567; 26 январь, № 570; 2 февраль,  № 573;  16 март, № 589; 6 апрель, № 597.
11 мартта пәнҗешәмбе көн Шәрекъ клубында булган лекция. — «Бәянелхак», 1910, 14 март, № 588.
Инсанияткә сыймый торган хәлләр. — «Бәянелхак», 1910, 14 март, № 588.
Казанда 4 нче гимназия  ачу мәсьәләсе,— «Бәянелхак», 1910, 18 май, № 615.
«Шантеклер». — «Бәянелхак», 1910, 17 июнь, № 628.
Хаҗитархан халкы вә аларның истикъбале. — «Идел» газ., 1910, 28 сентябрь, № 290.
Нугайлар туе. — «Идел», 1910, 12 октябрь, № 294.
Хаҗитарханның нугай кызлары һәм аларның саз яхуд музыкалары. — «Идел», 1910, 22 октябрь, № 297.
Лев Николаевич ушел от общества * (* Л.  Н. Толстойның «Тере мәет» әсәре турындагы  мәкаләнең исеме шулай русча аталып, гарәп хәрефләре белән басылган.) — «Идел», 1910, 2 ноябрь, № 300.
Һади абзый мантыйкы һәм Лев Толстой идеяләре.— «Идел», 1910, 16 ноябрь, № 304.
Татарча театр.— «Идел», 1910, 7 декабрь, № 308.
Хаҗитархан мөселманнары һәм аларның хәзер мәгарифкә һәвәсләре. — «Идел», 1910, 10 декабрь, № 309.
«Шигырь мәҗмугасы». — «Идел»,  1910, 24 декабрь,. № 313.
Яңа әсәр. «Уйнаш».— «Идел», 1910, 31 декабрь, № 315.
Менә, нахал! — «Идел», 1911, 26 март, № 338.
Гайн тәрбия, гайн нәзакәт шулдыр. — «Идел», 1911, 5 апрель, № 341.
Музыка шинасы.—«Идел», 1911, 5 апрель, № 341.
[Гарәп хәрефләрен ташлап, яңа алфавитка күчү мәсьәләләрен күтәргән һәм аның проекты бәян ителгән мәкаләләр циклы]. — «Идел», 1911,    3 июнь, № 358; 5 июль, № 367; 30 август, № 382; 1912, 25 май, № 456; 29 май, № 457; 20 июль, № 471.
Л. Н. Толстой хәзрәтләре намына. — «Идел», 1911, 8 ноябрь, № 400.
«Живой труп» .— «Идел», 1911, 18 ноябрь, № 403.
Мөхәррир Мирза Фәтхыгали Ахундов җәнаблары намына.— «Идел», 1911, 29 ноябрь, № 405.
Нугай кызы.—«Идел», 1912, 10 февраль, № 426.
Татар артистының бенефисты.— «Идел», 1912, 16 март, № 436.
Шакир Рәмиев вафаты.— «Идел», 1912, 20 март, № 437.
«Ак чәчәк» көне. «Ак чәчәк» бәйрәме.— «Идел», 1912, 10 апрель, № 443; 20 апрель, № 446.
Хаҗитарханның «Ак чәчәк» бәйрәме көне калдырган гомуми тәэссорат. «Идел», 1912, 24 апрель, № 447.
Татармы без, түгелме? — «Идел», 1912, 5 июнь, № 458.
Укучылар вә студентлар хакында Максим Горький фикере.— «Идел», 1912, 5 июнь, № 458.
Сөекле дустыбыз Зәйнелгабидин әфәнде Солтановның хәстәлеге.—«Идел», 1912, 6 июль, № 467.
Тәбрик (латин хәрефләре белән).— «Идел», 1912, 31 август, № 482.
Икенче апрель көне.— «Ил» газ., 1914, 2 апрель, № 23.
«Гөлстан» тәрҗемәсе хакында. — «Шура» журн., 1914, 1 октябрь, № 19.
Лермонтов хатирәсе. Михаил Юрьевич Лермонтов. — «Уфаның авыл көнкүреше журналы», 1914, октябрь, № 18.
Әдәбият, музыка вә җыр кичәсе. — «Тормыш» газ., 1914, 22 октябрь, № 123.
Толстой хатирәсенә. — «Уфаның авыл көнкүреше журналы», 1914 ноябрь, №21.
Ломоносов (үлгән көненнән 150 ел булу мөнәсәбәтилә). — «Уфаның авыл көнкүреше журналы», 1915, 12 май, № 10.
Н. И. Мечников (туганына 70 ел тулу мөнәсәбәтилә).— «Уфаның авыл көнкүреше журналы», 1915, 30 июнь, № 13.
Мәктүп. Казанның кәбир әһелләреннән Габдулла Тукаевның мөбарәк әлләренә тапшырылгай иде. — «Сарай» газ., Әстерхан, 1918, 3 (17) апрель.

Рус телендә чыккан әсәрләре

Стихи в прозе Сагида Рамеева. «Я». «Ты». «Она». На заре. (Авторизованный перевод с рукописи.) Переводчик А. Пинкевич. — газ. «Волжско-Камская речь», 1908, 16 января, № 63.
Обманувшийся. Пер. А. Пинкевич. — «Волжско-Камская речь», 1908, 21 мая, № 231.
Стихи татарского поэта Рамеева («На заре»). Перевод Е. Орловой.— Журн. «Пролетарий Татарстана», 1926, апрель, № 4.
Сборник татарской литературы (дореволюционной). ГИХЛ, М. — Л., 1931. Под ред. П. Радимова, с предисл. П. Когана. 14 стихотв.
Антология татарской поэзии. Таткнигоиздат, Казань, 1957. 8 стих.
«Я». Гори, сердце. (Переводы М. Львова). — Поэзия народов СССР XIX — начала XX века. Библиотека всемирной литературы. Серия вторая, том 12. Издательство «Художественная литература», М, 1977.

 
С. Рәмиев һәм аның иҗаты турында
(Алфавит тәртибендә)

Алушев Ризван. Тагын бер югалту.— «Яңа авыл» газ., Уфа, 1926, 20 март, № 32.
Бәшири Зариф. Замандашларым белән очрашулар. Татарстан китап нәшрияты, Казан, 1968.
Газиз Г. Сәгыйть Рәмиев шигырьләре тугрысында.— «Аң» журн., 1913, 12 сан.
Гайнуллин М., Вәзиева Җ., Сәгыйть Рәмиев.— Китапта: Татар әдәбияты, дәреслек-хрестоматия, XX йөз (1917 елга кадәр). Беренче басма. Татгосиздат, Казан, 1947, 563—595 б.
Гайнуллин М., Сәгыйть Рәмиев.— Китапта: Сәгыйть Рәмиев. Сайланма әсәрләр. Татарстан китап нәшрияты, Казан, 1962, 3—16 б.
Гайнуллин Мөхәммәт. Сәгыйть Рәмиев.— Китапта: Татар әдипләре (иҗат портретлары). Татарстан китап нәшрияты, Казан, 1978, 143—155 б.
Гали М. Сәгыйть Рәмиевнең иҗат һәм тормыш юлы.— «Совет әдәбияты» журн., 1940, № 4.
Гобәйдуллин Хәсән. С. Рәмиев һәм театр.— «Социалистик Татарстан» газ., 1965, 12 февраль.
Гыйрфанов Касыйм. Сәгыйть Рәмиев турында кайбер истәлекләр.— «Казан утлары» журн., 1965, № 6.
Дамелла* (* Дамелла — Фатих Әмирханның псевдонимы.). «Низамлы мәдрәсә». — «Әльислах», 1908, 9 март, № 22.
Еники Әмирхан. Матурлык. (Бер карт әдип авызыннан.) — «Азат хатын» журн., 1964, № 4.
Ибраһимов Галимҗан. Татар шагыйрьләре. 1 бүлек. Сәгыйть Рәмиев. — «Идел», 1912, 17, 21, 24 февраль, №№ 428—430.
Ибраһимов Галимҗан. Татар шагыйрьләре. Оренбург, 1913. Әсәрләр, сигез томда. 5 том, Казан, Татарстан китап нәшрияты, 1978.
Ибраһимов Галимҗан. Сәгыйть Рәмиев мәсьәләсе. — «Ирек» газ., 1917, 22 апрель, № 7.
Касимов Газим. Сәгыйть агага.— «Башкортстан» газ., 1923, № 5.
Касимов Газим. Сәгыйть Рәмиев турында.— «Белем» журн., 1926, № 4.
Коган П. С. Татар әдәбияты турында.— «Безнең юл» журн., 1927, 8—9.
Кудаш Сәйфи. Хәтердә калган минутлар. Татарстан китап нәшрияты, «азап, 1959.
Кутуй Гадел. Лермонтов һәм татар шагыйрьләре.— «Кызыл Татарстан» газ., 1939, 15 октябрь, № 237.
Кәрим Хөсни.  Ике дус. Татарстан китап нәшрияты, Казан, 1969. Кәрәм Габдрахман. «Яшә, Зөбәйдә, яшим мин!» — «Аң», 1914, 22. Окружной   суд  залыннан.—«Казан   мөхбире»,   1906,  3  ноябрь, № 178.
Рәмиев И. Истәлекләр. Татарча басма сүз. Татарстан китап нәшрияты, Казан, 1965.
Рәхим Гали. Нәләтләр шагыйре.— «Безнең юл» журн., 1923, № 10—11.
Садретдинов Шәйхи. Сәгыйть Рәмиев иҗатын өйрәнү тарихыннан.— Китапта: Татар әдәбияты мәсьәләләре. Казан университеты нәшрияты, 1972.
Садретдинов Ш. А. Сәгыйть Рәмиев иҗаты. Филология фәннәре кандидаты дигән гыйльми дәрәҗә алу өчен тәкъдим ителгән һәм 1972 елның 27 апрелендә Казан дәүләт университетында якланган диссертация. Фәнни җитәкче — филология фәннәре докторы профессор Хатип Госман.
Садретдинов Шәйхи. Сәгыйть Рәмиев иҗаты. Казан университеты нәшрияты, 1973 * (* Авторның фикерләре һәм ул тапкан мәгълүматлар диссертациягә һәм китапка кергән булганлыктан, газета-журналларда басылган мәкаләләре биредә аерым күрсәтеп торылмады.).
Сәгъди Г. Сәгыйть Рәмиев нинди вәзеннәрдә һәм ничек язды. — «Безнең юл», 1927, № 3.
Сәгыйть Рәмиевкә суд. — «Тормыш» газ., 1918, 17—19 январь, №№ 886—888.
Сәйфи-Казанлы Фатих. Ике татар классигы турында. «Казан», «Яңалиф», 1930.
Такташ Һади. Үзем һәм башкалар турында. — «Безнең юл», 1927, № 6—7.
Татарча спектакль. «Низамлы мәдрәсә». — «Казан мөхбире», 1908, 19 ноябрь, № 305.
Толымбайский Г. Сәгыйть Рәмиевнең төп ике сыйфаты.—«Кызыл Татарстан», 1927, 17 март, № 62.
Тукай Габдулла. Сәгыйть Рәмиевкә (хаттан өземтә).—Әсәрләр, дүрт томда, том 4, Таткнигоиздат, 1956.
Укмасый (Зәбиров) Миргазиз. Сәгыйть Рәмиев. Истәлекләр.— Г. Ибраһимов исем. институт архивы, 26-фонд, 1-тасв., 6, 7-сакл. берәмл.
Шагыйрь Сәгыйть Рәмиевне күмү көне.— «Яңа авыл» газ., 1926, 23  март, № 33.
Шакир Самат.  Сәгыйть Рәмиев әсәрләре.— «Совет әдәбияты», 1962, № 8.
Юлтый  Даут. Татар  әдәбиятында  тагы  бер  тарихи  югалту. — «Эшче» газ. (Мәскәү), 1926, 20 март, № 53.
Әмири Кәрим. Сәгыйть Рәмиев.  Истәлекләр. — Г. Ибраһимов. исем. институт архивы, 26-фонд, 1-тасв., 5-сакл. берәмл.
Әхмәдиев Шәһид. «Яшә, Зөбәйдә, яшим мин!» — «Сөембикә» журн., 1914, № 4. Сайланма әсәрләр. Татарстан китап нәшрияты, Казан, 1959.

Рус һәм башка телләрдә

В Уфе скончался известный татарский поэт Саид Рамеев… — газ. «Правда», 1926, 21 март, № 65.
В Уфе скончался известный татарский поэт Саид Рамеев… — газ. «Известия ВЦИК», 1926, 21 март, № 65.
Гайнуллин М. Рамиев Сагит.— Краткая литературная энциклопедия, т., 6, Изд. «Советская энциклопедия», М., 1971, стр. 175.
Гафури Мәҗит. Сәгыйтькә. (Башкорт телендә). — «Башкортстан» газ., 1926, 21 март, № 32.
Зыя. Сәид Рәмиев. (Төркмәи телендә). — «Туркменстан» газ., Ашхабад, 1926, 30 март, № 62,
Коган П. С. Вступительная статья. — Сборник татарской литературы (дореволюционной). ГИХЛ, М. — Л., 1931.
Пинкевич А. Стихотворения в прозе Сагида Рамеева. — «Волжско-Камская речь», 1908, 16 января, № 63.
Рамиев Сагит. — Поэзия народов СССР XIX — начала XX века. Библиотека всемирной литературы. Серия вторая, том 102, изд. «Художественная литература», М., 1977.
Сагит Рамиев. — Антология татарской поэзии. Таткнигоиздат, Казань. 1957.
Сагит Рамәеп. «Кәдәй тели» газ., (казах телендә), Әстерхан, 1926, 24    март, № 90.
Сагид Рамиев үлгүн.— «Әркин туу» газ., (кыргыз телендә), Пишпек, 1926, 29 март, № 35.
Садретдинов Ш. Русская литература и Сагит Рамиев.— Сборник научных работ. Общественные и гуманитарные науки. Изд. Казанского университета, 1966.
Садретдинов Ш., Мельников А. О дружбе поют поэты.— «Советская Татария», 1969, 29 июня, № 151.
Садретдинов Ш. А. Творчество Сагита Рамиева. Автореферат канд. диссер. Казань, 1972.
Сәгыйд Рәмиев үлгүн.— «Кызыл Узбекистан» газ. (үзбәк телендә). Ташкент, 1926, 21 март, № 66.
Шагыйрь Сәгыйд Рәмиев. «Коммунист» газ. (азербайҗан телендә), Баку, 1926, 31 март, № 75. Шагыйрьнең рәсеме белән.
Өфенең бөтә әдип һәм шагыйрьләренә. (С. Рәмиевнең вафат булуы турында Башкортстанны өйрәнү җәмгыяте, Гыйльми мәркәз, «Белем» журналы идарәсе, Өфе әдәбият түгәрәге исеменнән кайгы мөрәҗәгате.— «Башкортстан», 1926, 21 март, № 32.


(Чыганак: Рәмиев С. Таң вакыты. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1980. – 272 б.).


By alex009

Җавап калдыру

Сезнең e-mail адресыгыз һәркемгә ачык итеп куелмаячак. Мәҗбүри кырлар * белән тамгаланган