Розалина НУРУЛЛИНА Көрәш байрагы белән: Гафур Коләхметов

Иң беренчеләргә, юл яручыларга, һәрвакыт кыен була. Патша Россиясе шартларында колониаль коллыкта яшәгән татар халкының революционер улларына яшерен политик матбугатны оештыру һәм тарату гаять авыр булган, күп көч, тапкырлык һәм…

Галимжан НИГЪМӘТИ Гафур Коләхмәтов һәм аның иҗаты

Гафур Коләхмәтов иҗаты үсүдә иҗтимагый һәм әдәби шартлар Гафур Коләхметов — бишенче ел дулкыннарында кайнап, татар социал-демократ большевиклары — «уралчылар» арасында яшәгән әдип. Аның Октябрь революциясенә хәтле язылып та, хәзергәчә…

Вахит ХАКОВ Г.Коләхмәтовның әдәби телне үстерү өлкәсендә эшчәнлеге

Г.Коләхметов — XX йөз башында татар милли әдәби теленең нормалары ныгыган чорда иҗат иткән һәм әдәби телне халык сөйләменә якынайту юнәлешендә шактый эш башкарган әдипләрнең берсе. Аның иҗаты җәмгыятьтә кискен…