Уянгач беренче эшем

Ярты төш мисалендә үтеп киткән 7 сәнәлек бер мөддәт эчендә минем тарафтан шактый гына мәнзумат язылып ташланган. Ул мәнзумат, вак-вак диваннарга тәдвин ителеп, төрек-татар галәменең һәр ягына таралган. Гәрчә һичбер…

Шиһаб хәзрәт

Һәрбер имам бездә койрык булган чакта, Койрык сүзе безгә бойрык булган чакта, — — Фәлән сәләф фәлән әйткән, фәлән бул, — дип, Җаһил мулла әмер бойрып торган чакта, — Чыкты,…

Йокы алдыннан

(Русчадан мокътәбәс) Гафу әйлә, кичер мине, Ходам җаным, Бик еш була кәҗәләнеп җылауларым; Кайсы чакта артык шаян булып китеп, Берчак юктан гына ямансылауларым. Кичрелсәче, Тәңрем, бәгърем әти, әни, Дәү әнием,…

Шөһрәт

Яз язу, ләкин кызыкма һичвакыт шөһрәткә син; Бик төренмә, иртәгүк артык булыр чүпрәккә син. Тапмасам шөһрәт, сизәлмәсләр димә күңлемдәген, Зур тәрәзә бар дип аңла дөньяга күкрәктә сиң. (Чыганак: Әсәрләр: 6…

Даһигә

Күз карашыңда синең дөнья күренде мәңге төн; Киттең эзләп син, аны яктыртмага, идеал утын. Гайрәт иттең, армый-талмый йөрдең ушбу юлда син, Чын сөбатлә алга бардың, бакмый уңга-сулга син. Мин әле…

Казан

Ут, төтен, фабрик-завод берлә һаман кайный Казан; Имгәтеп ташлап савын, сау эшчеләр сайлый Казан. (Чыганак: Әсәрләр: 6 томда/Габдулла Тукай. – Академик басма. 2 т.: шигъри әсәрләр (1909–1913)/ төз., текст., иск.…

Кыйтга («Көчләремне мин кара көннәргә…»)

Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым, Көннәремнең һичберен дә чөнки ак ди алмадым. Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде дошманым, Чөнки залимнәрне, өстеннәрне яклый алмадым. Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч…