Фөрьяд

(Бер хатын авызыннан) Бик нык торам үз хакымны теләүдә мин, Һәнүз шулук хокук көен көйләүдә мин; Бала чактук тиберченгән, тик тормаган Әнкәй бәйләп куйган тыгыз биләүдә мин. Тарлыклардан күптән! Күптән!…

Кыйтга («Көчләремне мин кара көннәргә…»)

Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым, Көннәремнең һичберен дә чөнки ак ди алмадым. Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде дошманым, Чөнки залимнәрне, өстеннәрне яклый алмадым. Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч…

Кыйтга

Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым, Көннәремнең һичберен дә чөнки ак ди алмадым. Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде дошманым, Чөнки залимнәрне, өстеннәрне яклый алмадым. Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч…