Эштән чыгарылган татар кызына

(«Зиләйлүк» көенә) Сөялгәнсең чатта баганага, Яфрак төсле сары йөзләрең; Кызганмыйча күңлем чыдый алмый: Бигрәк моңлы карый күзләрең. Атылган кош, адаштырган эттәй, Үткәннәргә мәэюс карыйсың; Күрәм, ике ирнең селкенәдер: Кайсы татар…

Шүрәле

I Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл — Кырлай диләр; Җырлаганда көй өчен «тавыклары җырлай» диләр. Гәрчә анда тугъмасам да, мин бераз торган идем, Җирне әз-мәз тырмалап, чәчкән идем, урган…

Ифтиракъ соңында

Шигърә чук итдем һәвәс кальбем илә, җанымла бән, Чөнки итдем ифтиракъ җанымла, җананымла бән. У гүзәл гыйшкында әшгар сөйләмәкне халисән Кәндемә мөнис идәндем кальбе гирьянымлә бән. Улды яр әгъярә яр,…