Мәхвидәрмесән?

Мәхвидәрмесән бу рәсмә, дилбәрем, бу шагыйри? Үлмәдекчә фаригъ улмазмы бу дәрдең шагыйли? Җаным ул, фазлит бәңа сән, улма җани җаныма; Бән үләрсәм, шөбһәсез, сәнсең җинаять фагыйли. Шәэнеңезгә, и мәләк, рикъкать,…

Кыйтга («Көчләремне мин кара көннәргә…»)

Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым, Көннәремнең һичберен дә чөнки ак ди алмадым. Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде дошманым, Чөнки залимнәрне, өстеннәрне яклый алмадым. Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч…

Хәстә хәле

Көн туа. Һәр көнне хикмәт, мәгънәдән буш эш күрәм; Күз йомалмыйм төн буе, йомсам — коточкыч төш күрәм. Юк янымда чын кеше, булганда да — мин чит күрәм; Белмәдем капшап,…

Хәстә хәле

Көн туа. Һәр көнне хикмәт, мәгънәдән буш эш күрәм; Күз йомалмыйм төн буе, йомсам — коточкыч төш күрәм. Юк янымда чын кеше, булганда да — мин чит күрәм; Белмәдем капшап,…

Кыйтга

Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым, Көннәремнең һичберен дә чөнки ак ди алмадым. Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде дошманым, Чөнки залимнәрне, өстеннәрне яклый алмадым. Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч…

Шөһрәт

Яз язу, ләкин кызыкма һичвакыт шөһрәткә син; Бик төренмә, иртәгүк артык булыр чүпрәккә син. Тапмасам шөһрәт, сизәлмәсләр димә күңлемдәген, Зур тәрәзә бар дип аңла дөньяга күкрәктә сиң. (Чыганак: Әсәрләр: 6…

Авылда авырып яту

Мин әле аурыйм авылда, монда кайттым кыш көне; Ял итә монда агайлар, җәйдә калган эш көне. Сызганып мин дә агайлар берлә ялкаулык итәм; Туйдым инде хәстәлектән, яз көтәм, саулык көтәм.…