Хаҗи

— Аллаһе әкбәр! Хаҗи Исмәгыйль Габидин бик суфи кеше иде. Ул үзе генә түгел, аны һәммә кешеләр дә шундый суфи (Суфи — бик динле, изге булып күренергә тырышучы.) вә тәкъва…

Мигъраҗ

Ярты төн булган чагында, китте Мәккә ялтырап: Нур тоташты җиргә күктән, иңде нурдан бер пырак. Хәзрәти Җибрил бәшарәт әйләде, дип: «Йа Рәсүл, Хак Тәгалә хәзрәте тәгъйинләде бу кич вөсул. Мөнтәзыйрләр,…

Васыятем

Кайт, и нәфсе мотмәиннәм! Бар, юнәл, кит Тәңреңә; Бирдең аркаңны моңарчы, инде бир бит әмренә. Дустларым, кардәшләрем, сез муллаларга әйтеңез: Бу ике юлны, мине күмгәч, укырлар кабремә. Әһле тәкфир бер…

Васыятем

Кайт, и нәфсе мотмәиннәм! Бар, юнәл, кит Тәңреңә; Бирдең аркаңны моңарчы, инде бир бит әмренә. Дустларым, кардәшләрем, сез муллаларга әйтеңез: Бу ике юлны, мине күмгәч, укырлар кабремә. Әһле тәкфир бер…

Тәүбә вә истигъфар

(Пушкиннән үзгәртелде) Йа Илаһым! Падишаһым! Бер дә чик юк иркеңә, Әмритәсең син кызыкмаска кешенең милкенә. Мин кызыкмыйм һич кешенең малы, милке, бәхтенә; Кайда ул, хәтта кызыкмыйм падишаһлар тәхтенә. Көнче күз…

Иһтида

1 Әгәр булса «сөю» ләфзы кочаклау куллар арганчы, Үбү булса әгәр чут-чут, ирен һәм бит кабарганчы, — Гомер дә сөйгәнем юк һәм сөям дип әйтмәмен һич тә; Сөюнең мәгънәсе, минчә,…

Читен хәл

Ни була тугъмак сыйратын кичмәсәм, Бу ачы гомрем шәрабен эчмәсәм?! Әйләнә бит, үтми, бетми гомре дә! — Җәй килә утлар чәчеп, син кышласаң. Ардым инде, кайда актык мәүкыйфем? Җилкенәмен —…

Яшен яшьнәгәндә

Куркытма син, Алла! Яшен белән, Барыбер мин куркъмыйм, яши беләм! Куркытсаң да куркъмыйм, аязымны Сатып алдым аһым, яшем белән! (Чыганак: Әсәрләр: 6 томда/Габдулла Тукай. – Академик басма. 2 т.: шигъри…

Хөрриятә

Мөсавәт шәмгыне яндыр гадаләт нурына каршы, Бези нурыңла нурландыр да кортар ләйле зөлмадән. Бези габед әйлә мәгъбүд хәкыйкый Тәңрийә анчак, Иганәт эстәдек без чөн буңа дәк гайре мәүлядан. Баш икдек,…