Охшату

(Лермонтовтан) Бер җуләр һәм карт кокетка — икесе дә бер кеше: Бер савыт инлек, бер уч кершән — аның белгән эше! Текст «Габдулла Тукаев диваны»ннан (1908) алынган. (Чыганак: Әсәрләр: 6…

Бәрәңге вә гыйлем

И бәрәңге! Безгә килдең син ерак Амрикадан*; Мәгърифәт! Син безгә килдең мондарак — Яурупадан. И бәрәңге! Син күрендең әүвәле күрнешкә чит; Шаулады, күргәч сине, барлык мужик: ул дип «җәдид!» Ул…