Таз

(Бер авыл малае авызыннан) Мәдрәсәдә бар иде бер таз малай, — Бик шаян, шуклык белән мөмтаз малай. Бик тирән — башындагы каткан бүрек, Бер дә салмый, булмый һич башын күреп.…

Кечкенә музыкант

Уйга баткан, утырмакта шагыйрь язып, Язадыр ул бар дөньяны онта язып; Каләм белән кайчак чәчен актаргалый, Чыгаргандай төрле уйлар баштан казып. Яза шагыйрь, каләмене кулдан куймый, Бер юл язып ташлый,…