Уянмас йокы

Фатима күрде үзенең бүлмәсендә бер рәсем: — Әнкәем, бу кем? — диеп сорды, кочаклап әнкәсен. Әнкәсе бирде җавап: — Әүвәлге угълым бу минем, Дөньяда юк ул хәзердә — бер туган…