Алмас

Тимерчедәге иске тимер кисәкләре арасына бер Алмас кылыч ташланып, бу Алмас шуннан базарга чыгарылып, базарда бер Мужикка сатылган иде. Мужикның гыйлеме ни дәрәҗәдә икәне билгеле инде. Ул, Алмасны саплап, аның…

Казлар

Мужик озын талчыбык илә Казларны сөреп куалап, каладагы базарга иртәрәк барып җитәргә ашыгып бара иде. Казлар, хуҗаларының боларны бер дә ял иттермичә, әлсерәтеп куганына җаннары рәнҗеп, сукранып, бу түбәндәге сүзләрне…