Хатирәи «Бакырган»

Тулган шәһәр чәйханәсе, Чәйханәсе, мәйханәсе; Җөмлә татар бай баласы, — Бән егъламай, кем егъласын. Кулда бильяр, карталары, Эчеп сыра, тарта бары: Бетерү җиңел ата малы, — Бән егъламай, кем егъласын.…

Толстой сүзләре

Һичвакыт булмый пәшиман садә тордым дип кеше; Кан җылый күп чакта фәүкыльгадә тордым дип кеше. Җан тынычланды димә, булганга малда артыгың, Артык ул — алганга нәмәгълүм гарибләр актыгын. Эстәмимсең буй…

Өч хакыйкать

(Майковтан) Бар иде әүвәл заман бер Бай кеше, Күп ашап тулган, биек таудай, эче. Бер заман аулак урамнан барса Бай, Әллә ни чыр-чыррр килә, — Чыпчык бугай. Чыпчык ул, Чыпчык!…