Кайчакта

Була кайчак бөтен уйдан күңел буш, Туза уйлар, мисале гыйһне мәнфүш. Күңелдә яткучы изге хәзинә Вакытлыча китә үз мәэхәзенә. Бушап күңлем, була рухымда тәгътил, Ителми берни дә тәхкыйк вә тәхлил*.…