Исемдә

(Русчадан) Исемдә: курка-курка төрле уйлар уйлаган чаклар, Гафифанә вә мәгъсуманә көлгән, уйнаган чаклар; Исемдә һәм эчемнән көткәнем якты бәхетләрне, Теләп яшерен генә рәхәт, сәгадәтле вакытларны; Исемдә, иң элекке саф мәхәббәт…