«Тавыш» хакында

Эшчеләр! Шатлык сезгә: чыкты «Тавыш»; Авыш, эшче! Бу «Тавыш»ка табан авыш; «Таң»нан ятим булып калган бичаралар, «Таң» урнына «Тавыш» берлән инде кавыш. «Тавыш» эше — ялган-риялардан сау эш, Ак күңелдән…

Күрдегезме?

Әйа, и әһле ислам, күрдегез «Дөнья мәгыйшәт»не, Ничек соң таптыгыз сез — бу кабахәт мәнбәгы шәпме? Яшерми әйтегез миннән, китерми шөбһәне, шикне: Мөхәррир, нашире кемдер — сыермы әллә ишәкме? Оят…

«Фикер» гәзитәсенә генә махсус түгел

Языңыз да фикереңезне, фикри фикрә багълаңыз; Фикридүбән халемезне, «Фикр»ә языб агълаңыз. Фикреңезгә юл вирермез, дәрҗ идәрмез «Фикр»ә без; «Мәҗмәгыль әфкяр» намене вирмеш идек «Фикр»ә без, Фикреңезне сыгъдырыр мәйдане васигъ «Фикр»емез;…