Сабан сөрүче

Бер Чебен, зур бер Үгезнең мөгезенә кунып, кырдан кайтып килгәндә, аңар үзенең таныш Чебеннәре очрап: «Иптәш» Каян кайтасың болай?» —дип сорагач, Чебен тәкәбберләнеп кенә: «Мин сабан сөреп кайтып киләм», —…

Күке

Үзенең үтенүе буенча, падишаһ Каракош Күкегә Сандугач дәрәҗәсен бирде. Инде Күке яңа мәртәбәгә менде. Тәкәбберләнеп кенә бер усакка кунып, үзенең музыкаларын борып җибәреп, Сандугачча сайрарга тотынды. Берзаман, бераз сайраганнан соң,…

Алдандым

(Лермонтовка тәкълид) Һич элекке төсле алдыңда түбәнләнмим хәзер; Без ераклаштык, ишет: син — син хәзер, мин — мин хәзер. Инде әмриткән сүзең дә аяте Коръән түгел; Тәмле сүзең яки шелтәң…

Милләтә

Җөмлә фикрем кичә-көндез сезгә гаид, милләтем; Сыйххәтеңдер сыйххәтем һәм гыйлләтеңдер гыйлләтем, Сән мөкаддәс, мөхтәрәм гыйндемдә варлык нәрсәдән; Сатмазым бу кяинатә милләтем, миллиятем. Бәхтиярым — бәндәңи гәр итсәләр нисбәт сәңа; Гаҗизанә…