Кыямәт көне

Бу нинди йөрәкләрне тетрәтә торган тавыш икән? Сур мөгезеннән* чыккан аваз һәр җакларда яңгырап, төшсез чикләвек шикелле, кешесез вәйран калган таш пулатлар, биек сарайлар, һәрберсе бер сур булып, чын сур…

Читен хәл

Ни була тугъмак сыйратын кичмәсәм, Бу ачы гомрем шәрабен эчмәсәм?! Әйләнә бит, үтми, бетми гомре дә! — Җәй килә утлар чәчеп, син кышласаң. Ардым инде, кайда актык мәүкыйфем? Җилкенәмен —…