Булмаса

Кем белер кадреңне, җаным, дәртле күңел булмаса? Наз итәр кемнәргә гөл — каршында былбыл булмаса? Сурәтеңнең иң чыны, бел: шагыйрең күңлендәдер; Көзгеләрдән чын төсеңне күрмисең — ул булмаса. Бирмәде Ләйлә…

Иһтида

1 Әгәр булса «сөю» ләфзы кочаклау куллар арганчы, Үбү булса әгәр чут-чут, ирен һәм бит кабарганчы, — Гомер дә сөйгәнем юк һәм сөям дип әйтмәмен һич тә; Сөюнең мәгънәсе, минчә,…

Син булмасаң!

И матур! Мин янмас идем — яндыручы булмасаң; Таммас иде җиргә яшьләр — тамдыручы булмасаң! Бер минутта ташлар идем бу томанлы моңларый,— Син мине мискин кыйлып моңландыручы булмасаң! Мәүҗе-мәүҗе улмазды,…

Син булмасаң!

И матур! Мин янмас идем — яндыручы булмасаң; Таммас иде җиргә яшьләр — тамдыручы булмасаң! Бер минутта ташлар идем бу томанлы моңларый,— Син мине мискин кыйлып моңландыручы булмасаң! Мәүҗе-мәүҗе улмазды,…

Сөеклемнең кабер ташында

Үлмәде, үлсәң дә, күңлемдә сәнең дәрдең һәнүз; Дустлыгын, инсанлыгың кальбемдә калдырдың һәнүз. Бел ки, мәүтең, шөбһәсез, мәүтем дорыр, и нурлы йөз; Сурәтең — чәшмемдәдер, өзнемдәдер — саутең һәнүз. Аһ, насыл!…

Дәрдемәнд дәгелмием?

Дәрдемәнд мәсьүл улырмы? Мөбтәлаем, нәйләем? Җисме жанымлә бәрабәр бер бәлаем, нәйләем? Нәйләем, аслым, әсасем дәрдә идмеш ибтина? Та әзәлдән дәрде шәүка мөбтәнаем, нәйләем? Тәңре гыйшкында шәһадәт итсәләр дәр Гәрбәла, Бән…

Кемне сөяргә кирәк?

Белү мөшкил — кирәк кемне сөяргә? Үзең аусаң да, аудармый сөяргә? Син үлсәң (бет!), сине кем кызгана соң? Синең зәхмеңгә кемнәр сызлана соң? Бу дөньяда сине кем иркәли соң? Бәлаләрдән…