Мактанышу

(«Бакырган»нан) Ишан, ишәк өкешер, Өкешмәктә мәгънә бар; Ишәк әйтер: «Мин баймын, Миндә нукта, җөгән бар». Ишан әйтер: «Үкермә, Мин синнән дә бай әле: Минем чалмам астында Ат урларга җөгән бар.…