Кошчык

Кичә мин читлек ачтым, андагы кошчыкны коткардым, Күңелсез тоткынымны киң яшел урманга кайтардым. Аңар бирдем азатлык мин, үземдә шул вакыт күрдем: Тынычлап калды никтер һәм тәмам иркенләде күңлем. Күзем берлән…

Тәүбә вә истигъфар

(Пушкиннән үзгәртелде) Йа Илаһым! Падишаһым! Бер дә чик юк иркеңә, Әмритәсең син кызыкмаска кешенең милкенә. Мин кызыкмыйм һич кешенең малы, милке, бәхтенә; Кайда ул, хәтта кызыкмыйм падишаһлар тәхтенә. Көнче күз…