Кичке теләк

Мин язам, шунда күрәм: лампам эчендә май кими; Алда кәгазьгә ташыйлар — күңлемә уйлар сыймый. Якты беткәнчә языйм дип, сызгалыйм тиз-тиз генә, Кәгазь өстендә кала тик кәкре-бөкре эз генә. Нокталар…

И каләм!

И каләм! Китсен әләм, сән әйлә безне шадыман; Без дә саяңдә улалым тугъры юла кадыман. Без өсәраи, көсаляи дә сәүкъит һиммәтә; Кыйл тәрәххем милләтә — калдырма, зинһар, зилләтә. Рәфгыйдеп Аурупаи…