Гомер хакында

Бик күңелсез бер начар журнал — гомер, Анда, әлбәт, баш мәкалә мал ирер. Мал ирер — «Мал, байлык тәшкил итәр» мәгънәсендә. («Гомер хакында». — «Яшен»нең 1909 елгы 10 нчы (24…