Аю

Аю ауга эләкте. Әҗәл — ерак вакытта уен гына, ләкин әҗәл якын килсә, эш бөтенләй башкададыр. Аюның бер дә үләсе килми: җан татлы. Безнең Аю батыр сугыштан да кул тартмас…

Кыямәт көне

Бу нинди йөрәкләрне тетрәтә торган тавыш икән? Сур мөгезеннән* чыккан аваз һәр җакларда яңгырап, төшсез чикләвек шикелле, кешесез вәйран калган таш пулатлар, биек сарайлар, һәрберсе бер сур булып, чын сур…

Үкенеч

Электән белгәнем хәлдә кешенең Тышы яхшы, бозыклыгын эченең, Ничек соң мин адаштым изге юлны, Биреп мәлгунь, ходайсызларга кулны?! Нигә мин, алданып ялган көлүгә, Нифакъ иттем үземдәге голүгә?! Нигә булды зыя…

Китап

(Аз гынасы русчадан) Һич тә күңлем ачылмаслык эчем пошса, Үз-үземне күрәлмичә, рухым төшсә, Җәфа чиксәм, йөдәп бетсәм, бу башымны Куялмыйча җанга җылы һичбер төшкә; Хәсрәт соңра хәсрәт килеп алмаш-алмаш, Күңелсез…

Гыйшык бу, йа!..

Бер гидае җан фидаем, гыйшкыңа пәрванаем; Кәл, гүзәл, гарз ит җәмалең: янаем, кил янаем. И Ходаем, вир гакыл, чөн хәбсә мәхбүс улмыям; Бу кызың гыйшкында бән диванаем, диванаем. И гүзәл,…