Эштән чыгарылган татар кызына

(«Зиләйлүк» көенә) Сөялгәнсең чатта баганага, Яфрак төсле сары йөзләрең; Кызганмыйча күңлем чыдый алмый: Бигрәк моңлы карый күзләрең. Атылган кош, адаштырган эттәй, Үткәннәргә мәэюс карыйсың; Күрәм, ике ирнең селкенәдер: Кайсы татар…

Бер рәсемгә

Бик матур бит, бакчы бу кызның күзенә, кашына; Мең вә мильюн афәрин бу сурәтең нәкъкашына. Бу озын сачны каян алган икән соң бу кояш? Күр Ходайның кодрәтенә, — бер күзең…

Хур кызына

Әгәр җәннәтдә күрсәм бән йөзеңни, Күрермен ай йөзеңдә үз йөземни. Беләм инде: бәни мәфтүн итәрсең, Сихерләрсең, бәни әфсүн итәрсең, Сәнең хөснең, табигыйдер, сәмави, Вә һәр гозве ләтыйфеңдер сәнави. Сөярмен мин…

Мәхвидәрмесән?

Мәхвидәрмесән бу рәсмә, дилбәрем, бу шагыйри? Үлмәдекчә фаригъ улмазмы бу дәрдең шагыйли? Җаным ул, фазлит бәңа сән, улма җани җаныма; Бән үләрсәм, шөбһәсез, сәнсең җинаять фагыйли. Шәэнеңезгә, и мәләк, рикъкать,…