Күгәрчен

(Русчадан) Бер урманда агач астында, яшьрен, Качып утыра иде мескин Күгәрчен. Якыннан шул вакытта узды Лачын, Җәеп, селкеп канат атлы колачын. Эченнән сөйләде шунда Күгәрчен: «Бу Лачын нинди көчле кош,…