Охшату

(Лермонтовтан) Бер җуләр һәм карт кокетка — икесе дә бер кеше: Бер савыт инлек, бер уч кершән — аның белгән эше! Текст «Габдулла Тукаев диваны»ннан (1908) алынган. (Чыганак: Әсәрләр: 6…