Хур кызына

Әгәр җәннәтдә күрсәм бән йөзеңни, Күрермен ай йөзеңдә үз йөземни. Беләм инде: бәни мәфтүн итәрсең, Сихерләрсең, бәни әфсүн итәрсең, Сәнең хөснең, табигыйдер, сәмави, Вә һәр гозве ләтыйфеңдер сәнави. Сөярмен мин…