Шамил МАННАПОВ Их, шундый бер җыр язасы иде

Әйе… Күпләр әйтте шигъри сүзен, Күтәрелеп биек менбәргә. Карап торды Тукай Уйлангандай: Дәвамыбыз, диеп, кемнәрдә? Шагыйрьләргә кытлык юк сыман да, Төрле дә күк хисләр-фикерләр, Тик нигәдер шигырьләрдән битәр Истә кала…