Пушкинә

Нәзыйрсыз шагыйрь улдың (афәрин!), Пушкин Александр! Бәнем дә дәрде шәүкым һәм сәнең дәрдеңлә якьсандыр. Сәнең әшгареңә, бәнчә, агач, даш билә рәкъсандыр; Агач рәкъс итмәмәк шагыйрь улан инсанә ноксандыр. Нә чөн…

Пушкин вә мин

Хәзрәти Пушкин авылда язды үз «Евгениен»*, Мин исә җырлыйм фәкать монда бәрәңгенең көен. Шунда да күрмим үземне һич тә Пушкиннән түбән; Тугъры күз салсаң эшенә — ул үзе миннән түбән:…