Пәйгамбәр

(Лермонтовтан үзгәртелгән) Качан кем сайлады Тәңре мине бу хак пәйгамбәр, дип, Мине фазленә лаек күрде, фәрманым төгәлләр дип,— Шул ук сәгать үземнән, башкалардан баш-күз алдым да Сөйләргә башладым хакны кешеләрнең…