Иттифакъ хакында

Күрең патша хәзрәтен – Җуйды халык хәсрәтен; Күргәч фетнә кәсрәтен, Киңлек бирде, бәдәвам. Файдаланыйк киңлектән, Ваз кичик мин-минлектән; Көчле-көчсез тиңлектән Файда алыйк, бәдәвам. Тырышыйк, и хас вә гам, Һәр көн…

Хөррият хакында

Кайда китте цензурлык, Коллык, тарлык, ким-хурлык? Артка карасак борлып, Ерак анлар калдыя. Тигез булды законда Татар, урыс, япун да; Ак алъяпкыч, зипун да Там азатлык алдыя. Барча цензур ябылгач, Дәрткә…