Ике юл

Ике юл бар бу дөньяда: бере будыр — бәхет эстәү; Икенче шул: гыйлем гыйшкында булмак — мәгърифәт эстәү. Синең кулда: теләрсәң — мәгърифәтле бул, бәхетсез бул; Вә яки бик бәхетле…

Япун хикәясе

(Бурениннән) Электә бер Ташчы торган бу дөньяда, Безнең җирдә түгел — ерак Япунъядә. Үзе булган таза гына бер яшь кеше, Ялыкмыйча эшли икән ул таш эше. Ризыкланган ачы тирләр һәм…