Сорыкортларга

Аристократ-сорыкортлар, калын корсак, кечек башлар; Ашыйлар соң бирән булган кешеләр, ну гаҗәп, ай-яй! Вә һәрберсе — губернатор, кикерәләр дөбер-шатыр; Тамак туйгач төкер-какыр, — бөтен эч май гына, май-май! Чыгып искене…