Актык тамчы яшь

Бик юашлатты мине яшьрен сөюдән җан көю, Бар иде булган чагым хәтта арысланнан кыю! Һәр теләккә килде тәкъдирем белән бәхтем кире, Мондый хәлгә сабриталмас, булса да адәм дию. Инде күңлем…

Пушкиннән

Синең зәүҗең сән, и яшь кыз, матурны, Белеп кадрең, тәмең татып ятырмы? Тагы алты хатын алыр, тагын да Алыр, — туймас, алыр җан бар чагында. Була калсаң җиденче, хәл начар,…

Үз-үземә

Телим булырга мин инсане гали, Тели күңлем тәгали биттәвали. Күңел берлән сөям бәхтен татарның, Күрергә җанлылык вактын татарның. Татар бәхте өчен мин җан атармын: Татар бит мин, үзем дә чын…