Хатыннар хөррияте

(«Сатирикон»нан) – Көям бирмәк өчен хөрлек, азатлыклар хатыннарга; Бөтен фикрем, уем шулдыр, карамый көн вә төннәргә. Бу уйдан кайтасым юктыр, әгәр канлы сугыш булса, Хатыннар ирке угърында үләрмен мин, үлеш…

*** («Сәгадәт юк…») 

* * * Сәгадәт юк, фәкать наме сәгадәт, — Көфуне вирмәмәк безләрдә гадәт. Көфу улмазса яр, әлбәт, һәлакәт; Кәфаәт шарт, кәфаәт шарт, кәфаәт. Тәзәүвеҗдә ирер мәргуб тигезлек; Каралыр ит базарында…