Хатыннар хөррияте

(«Сатирикон»нан) – Көям бирмәк өчен хөрлек, азатлыклар хатыннарга; Бөтен фикрем, уем шулдыр, карамый көн вә төннәргә. Бу уйдан кайтасым юктыр, әгәр канлы сугыш булса, Хатыннар ирке угърында үләрмен мин, үлеш…

Хөрриятә

Мөсавәт шәмгыне яндыр гадаләт нурына каршы, Бези нурыңла нурландыр да кортар ләйле зөлмадән. Бези габед әйлә мәгъбүд хәкыйкый Тәңрийә анчак, Иганәт эстәдек без чөн буңа дәк гайре мәүлядан. Баш икдек,…

Хөрриятә

Мөсавәт шәмгыне яндыр гадаләт нурына каршы, Бези нурыңла нурландыр да кортар ләйле зөлмадән. Бези габед әйлә мәгъбүд хәкыйкый Тәңрийә анчак, Иганәт эстәдек без чөн буңа дәк гайре мәүлядан. Баш икдек,…