Толстой сүзләре

Һичвакыт булмый пәшиман садә тордым дип кеше; Кан җылый күп чакта фәүкыльгадә тордым дип кеше. Җан тынычланды димә, булганга малда артыгың, Артык ул — алганга нәмәгълүм гарибләр актыгын. Эстәмимсең буй…