Моңлы саз чыңнары — 6 бүлек. Киләчәккә карап

Алтынчы бүлек Киләчәккә карап 1 Календарьда 1910 елның 31 декабре белән 1911 елның 1 гыйнвары бер-берсеннән аерылып торсалар да, табигатьнең үзендә алай түгел. Кичә шәрә агачларга зыкы төшергән кояшсыз салкын…

Моңлы саз чыңнары — 7 бүлек. Соңгы сәхифәләр

Җиденче бүлек Соңгы сәхифәләр 1 Гомере төгәлләнеп килә торган Тукайның яңа революцион күтәрелеш еллары иҗатында гаҗәеп бер сыйфат күзгә ташлана: киләчәккә өмет белән карау, тарихи оптимизм. «Татар яшьләре» шигыре үзе…