Ваксынмыйм

Син үзеңчә изге эш эшлим дигәндә халкыңа, Әллә нинди былчырак баулар салалар гакълыңа: — Бу заман шундый заман, — дип, — бу вакыт мондый вакыт, Син үзеңне дөньяда безнеңчә йөрт,…

Сагыныр вакытлар

Туйса Иблис тормышыннан, яд итә оҗмахларын, — Яд итәм, бизсәм үземнән, мин сабыйлык чакларын. И күңелнең шаулап аккан чишмәдән сафрак чагы! И гомернең нурланып үскән яшел яфрак чагы! Юк гамең…

Өзелгән өмид

Күз карашымда хәзер үзгәрде әшьялар төсе; Сизлә: үтте яшь вакытлар, җитте гомрем яртысы. Күз тегеп баксам әгәр дә тормышымның күгенә, Яшь һилал урынында анда тулган айның яктысы. Нинди дәрт берлән…

Бер мән

Итәм кайчак бөтен инсанга нәфрәт, Бу нәфрәттән туа күңлемдә хәсрәт. Тула күкрәк ачы, яшьрен зәһәргә, Ачу зәһре ага җан берлә тәнгә. Сөеп тә алданып бер мәнне җандай, Чәчә зәһрен күңел…

Өзелгән өмид

Күз карашымда хәзер үзгәрде әшьялар төсе; Сизлә: үтте яшь вакытлар, җитте гомрем яртысы. Күз тегеп баксам әгәр дә тормышымның күгенә, Яшь һилал урынында анда тулган айның яктысы. Нинди дәрт берлән…

Кошларга

Курыкмагыз, кошлар, күреп сез яныгызда мин барын; Мин тимәм сезгә, фәкать сайравыгызны тыңларым. Җырлагыз сез күңлегезгә Тәңре нәрсә салганын; Мылтыгым да юк янымда, юк шулай ук ауларым. Бик тынычлап сайрагыз…

Күңел йолдызы

Тәнәфферләр, тәхаттырлар, тәрәххемләрлә дөньядан — Гөзарым, захмедар васле бер һиҗрә мөкәүкәбдер. Габдулла Җәүдәт Ничаклы изсә дөнья, ирке бар — куркытмыйдыр безне; Елар җирдә көләм мин, һич чытып тормыйм аңар йөзне.…

Кошларга

Курыкмагыз, кошлар, күреп сез яныгызда мин барын; Мин тимәм сезгә, фәкать сайравыгызны тыңларым. Җырлагыз сез күңлегезгә Тәңре нәрсә салганын; Мылтыгым да юк янымда, юк шулай ук ауларым. Бик тынычлап сайрагыз…

Борадәранә нәсихәт

Кемсәнең әфкярене һич кемсә мәхбүс әйләмәз; Матлабындан газими һич кемсә мәэюс әйләмәз. Тәңремезнең әмредер йа безләрә: «Ля тәйәсү!» Яшь төрек, бәс, мөстәбид йәд иснәмәз, пус әйләмәз. Парласын шәмсең сәнең; күрмәзсә…

Ифтиракъ соңында

Шигърә чук итдем һәвәс кальбем илә, җанымла бән, Чөнки итдем ифтиракъ җанымла, җананымла бән. У гүзәл гыйшкында әшгар сөйләмәкне халисән Кәндемә мөнис идәндем кальбе гирьянымлә бән. Улды яр әгъярә яр,…