Мияубикә

Йокы Ал аякларга башын куйган да йоклый, төш күрә; Төштә дә тычкан, күсе халкы белән ул эш күрә. Бер күсе йөгрә, имеш тә, бу куган төсле була Һәм куып җиткән…

«Фикер» гәзитәсенә генә махсус түгел

Языңыз да фикереңезне, фикри фикрә багълаңыз; Фикридүбән халемезне, «Фикр»ә языб агълаңыз. Фикреңезгә юл вирермез, дәрҗ идәрмез «Фикр»ә без; «Мәҗмәгыль әфкяр» намене вирмеш идек «Фикр»ә без, Фикреңезне сыгъдырыр мәйдане васигъ «Фикр»емез;…