“Әлгасрелҗәдид”ә маддәтән вә мәгънән иштиракъ идәнләрең лисане хале нә диер?

Тәмам «Гасрелҗәдид», әлхәмде лиллаһ, Һөмам «Гасрелҗәдид», әлхәмде лиллаһ. Бу милләтнең тотылган афетаби Чөн әмр итде, таратдык без китаби. Караңгылыкда нур нәшр әйләдек без; Бу үлгән милләти хәшр әйләдек без. Вә…