Сабыйга

Һич сине куркытмасыннар шүрәле, җен һәм убыр; Барчасы юк сүз — аларның булганы юктыр гомер. Җен-фәлән дип сөйләшүләр искеләрдән калган ул; Сөйләве яхшы, күңелле — шагыйранә ялган ул. Һич өрәк,…

Юаныч

Гомер агымы судай ага, Кага безне алга таба; Китәр баштан кайгылар да, Әкрен-әкрен ага-ага. Алда көннәр дә бар әле; Укып, милләт, агар әле; Бер көн килер, ия чыгар, Бу хәлең…

Пыяла баш

Карагыз сез безем хәзрәт миенә, Миендә мәгърифәт дәрде биимә? Ачык яздык миен — мисле пыяла, Әдәп әһле карарга да ояла. Бөтенләй мөртәсәм фикре миендә: Ялангач кыз, бәлеш, тәңкә, тиен дә.…

«Голүмең бакчасында…»

Голүмең бакчасында дулашалым, идәлем сәйран; Сәгадәт-бәхетемезгә калсын инсе, җинниләр хәйран. Татарлар рәфгате, шаны сикез кат күкләрә китсен; Әбәд-сәрмәд бу милләтне Ходаем бәхтияр итсен! Борынгы уйкуларны дөшенүбән улалым надим, Тәрәкъкый вә…