Бүре хакында

Бүре падишаһ Арысланнан Сарыкларга башлык булырга риҗа итте. Һәм Төлке дустының тырышлыгы аркасында, Бүренең гарзы хале ана Арыслан (сәййидәтес-солтан) аркылы Арысланга җиткән иде. Арыслан, әлбәттә, Бүренең кан эчкүче залимлеген күп…

Күке

Үзенең үтенүе буенча, падишаһ Каракош Күкегә Сандугач дәрәҗәсен бирде. Инде Күке яңа мәртәбәгә менде. Тәкәбберләнеп кенә бер усакка кунып, үзенең музыкаларын борып җибәреп, Сандугачча сайрарга тотынды. Берзаман, бераз сайраганнан соң,…

Япун хикәясе

(Бурениннән) Электә бер Ташчы торган бу дөньяда, Безнең җирдә түгел — ерак Япунъядә. Үзе булган таза гына бер яшь кеше, Ялыкмыйча эшли икән ул таш эше. Ризыкланган ачы тирләр һәм…

Ифтиракъ соңында

Шигърә чук итдем һәвәс кальбем илә, җанымла бән, Чөнки итдем ифтиракъ җанымла, җананымла бән. У гүзәл гыйшкында әшгар сөйләмәкне халисән Кәндемә мөнис идәндем кальбе гирьянымлә бән. Улды яр әгъярә яр,…