Пушкиннән

Синең зәүҗең сән, и яшь кыз, матурны, Белеп кадрең, тәмең татып ятырмы? Тагы алты хатын алыр, тагын да Алыр, — туймас, алыр җан бар чагында. Була калсаң җиденче, хәл начар,…