Чабак

Мин Пәйгамбәр түгел. Әмма шәм янында күп әйләнгән Күбәләкнең канаты көячәкне алдан хәбәр бирәмен. Болай итүем илә мине «Пәйгамбәрләнә» дип сүкмәңез. Исемдә юк, нинди суның яр башындадыр, су падишаһлыгының дошманнары…

Ике бала

Гариф Зарифка карап: «Әйдә, иптәш, бу агачтан чикләвек өзик!» Зариф: «И дустым, ул агач, күрәмсең, ничек биек, кая анда безгә менү! Кая чикләвек ашау!» Гариф: «Көч белән ала алмаган нәрсәне…