Мәхәббәт

Җир яшәрмәс, гөл ачылмас — төшми яңгыр тамчысы; Кайдан алсын шигъре шагыйрь, булмаса илһамчысы. Бер гүзәлдән кайсы шагыйрь, әйтеңез, рухланмаган? Байроның, Лермонтовыңмы, Пушкиныңмы — кайсысы? Файдасыз бер ит кисәгеннән гыйбарәттер…

Безне урынсыз яманлыйлар

Сәдакать бездә юкмыш; булмаса, ялганымыз бардыр; Нифакъ выставкасында күп медаль алганымыз бардыр. Нәзафәткә ригайәт юк имеш бездә, — нә бөһтандыр! Аның чөн йорт саен безнең берәр комганымыз бардыр. Тагын бездә…

Шөһрәт

Яз язу, ләкин кызыкма һичвакыт шөһрәткә син; Бик төренмә, иртәгүк артык булыр чүпрәккә син. Тапмасам шөһрәт, сизәлмәсләр димә күңлемдәген, Зур тәрәзә бар дип аңла дөньяга күкрәктә сиң. (Чыганак: Әсәрләр: 6…

Шөһрәт

Яз язу, ләкин кызыкма һичвакыт шөһрәткә син; Бик төренмә, иртәгүк артык булыр чүпрәккә син. Тапмасам шөһрәт, сизәлмәсләр димә күңлемдәген, Зур тәрәзә бар дип аңла дөньяга күкрәктә сиң. (Чыганак: Әсәрләр: 6…