Мөхәммәтгали бабай

Мусыл шәһәрендә һәркем тарафыннан игътибар вә тәгъзыйм ителгән (Тәгъзыйм ителү — олылану, ихтирам ителү.) Мөхәммәтгали исемле бер карт бар иде. Кайсы кешеләр бу картны хәдсез-төпсез байлыгы вә һәр тарафларга канатын…

Газаптан соң

(Майковтан мокътәбәс) Мин бәхетле бәндә, чөнки тормыш алдымда һаман Барча шау-шу һәм дә барча күрнеше берлән тәмам. Алдагы михнәтнең урнын әллә истикъбаль ала? Тормыш инде яктырадыр, кузгала һәм җанлана. Таң…

Ачы тәҗрибә авазы

Сөям кайчакта бер-бер иптәшемне, Аңар мин күрсәтәм күздә яшемне. Кыйлам изһар аңар кайгы, моңымны, Сөйлим бер-бер барымны һәм югымны. Күренә ул мәхәббәтле күземә, Куяр төсле бәһа һәрбер сүземә. Алалмыйча теким…

Тәүлек

Иртә дөнья җанлана, Мәшрикъ ягы аллана, Кояш чыгып, нурлары Төшеп җиргә ялгана. Яктыра кала, урамнар, Кырлар, якын урманнар; Таулар, багълар, бакчалар Нурга гарык булганнар. Торды халык, уянды,— Шау-шу һәрбер төшләрдә;…

Иртә

Иртә. Дөнья җанлана, Мәшрикъ ягы аллана, Кояш чыгып, нурлары Төшеп җиргә ялгана. Яктыра кала. Урамнар, Кырлар, якын урманнар, Таулар, багълар, бакчалар Нурга гарык булганнар. Торды халык, уянды: Шау-шу һәрбер төшләрдә;…