Шиһаб хәзрәт

Һәрбер имам бездә койрык булган чакта, Койрык сүзе безгә бойрык булган чакта, — — Фәлән сәләф фәлән әйткән, фәлән бул, — дип, Җаһил мулла әмер бойрып торган чакта, — Чыкты,…

Дустларга бер сүз

Менә, дустлар, мин сезләргә бер сүз сөйлим, «Йосыф-Ягъкуб китабы»ның көен көйлим; Ушбу милләт ертыгының җөен җөйлим, – Җебем — кара, инәм каләм булсын имди. * И кардәшләр, кул тотышып алга…

«Голүмең бакчасында…»

*** Голүмең бакчасында дулашалым, идәлем сәйран; Сәгадәт-бәхетемезгә калсын инсе, җинниләр хәйран. Татарлар рәфгате, шаны сикез кат күкләрә китсен; Әбәд-сәрмәд бу милләтне Ходаем бәхтияр итсен! Борынгы уйкуларны дөшенүбән улалым надим, Тәрәкъкый…

«Чөнанча бездә…»

*** Чөнанча бездә Камил әл-Мотыйгый, Ходаның әмренә монкат, мотыйгый, Карар итде язарга журнал айлык, Голүмнең мәнбәгы, әфкярә байлык. Бу журналның наме «Гасрелҗәдид»дер, Япышканларга һәм хәблел-мәдиддер. Берең укып, берең улың сәмиган,…

Даһигә

Күз карашыңда синең дөнья күренде мәңге төн; Киттең эзләп син, аны яктыртмага, идеал утын. Гайрәт иттең, армый-талмый йөрдең ушбу юлда син, Чын сөбатлә алга бардың, бакмый уңга-сулга син. Мин әле…

«Голүмең бакчасында…»

Голүмең бакчасында дулашалым, идәлем сәйран; Сәгадәт-бәхетемезгә калсын инсе, җинниләр хәйран. Татарлар рәфгате, шаны сикез кат күкләрә китсен; Әбәд-сәрмәд бу милләтне Ходаем бәхтияр итсен! Борынгы уйкуларны дөшенүбән улалым надим, Тәрәкъкый вә…

Бәрәңге вә гыйлем

И бәрәңге! Безгә килдең син ерак Амрикадан*; Мәгърифәт! Син безгә килдең мондарак — Яурупадан. И бәрәңге! Син күрендең әүвәле күрнешкә чит; Шаулады, күргәч сине, барлык мужик: ул дип «җәдид!» Ул…

Сабыйга

Һич сине куркытмасыннар шүрәле, җен һәм убыр; Барчасы юк сүз — аларның булганы юктыр гомер. Җен-фәлән дип сөйләшүләр искеләрдән калган ул; Сөйләве яхшы, күңелле — шагыйранә ялган ул. Һич өрәк,…