Черки изгелеге

Агач күләгәсендә рәхәт-рәхәт йоклаган Көтүчегә таба зәһәрле Җылан угын чыгарып килгәнен шул җирдән ерак түгел бер Черки күреп, Көтүчегә мәрхәмәте килгәнлектән, тиз генә безелдәп барды да Көтүчене тешләп уятты. Көтүче…

Бәхет

Бер шәһәрнең читендә генә өч агай-эне торалар иде. Боларның, нинди генә эшкә тотынсалар да, ни сәбәптәндер эшләре уңга китми иде. Бу агай-энеләр эшләре уңмавында үз-үзләрен гаепләргә уйлап та карамыйча, һаман…

Мөхәммәтгали бабай

Мусыл шәһәрендә һәркем тарафыннан игътибар вә тәгъзыйм ителгән (Тәгъзыйм ителү — олылану, ихтирам ителү.) Мөхәммәтгали исемле бер карт бар иде. Кайсы кешеләр бу картны хәдсез-төпсез байлыгы вә һәр тарафларга канатын…

Кыямәт көне

Бу нинди йөрәкләрне тетрәтә торган тавыш икән? Сур мөгезеннән* чыккан аваз һәр җакларда яңгырап, төшсез чикләвек шикелле, кешесез вәйран калган таш пулатлар, биек сарайлар, һәрберсе бер сур булып, чын сур…

Уянгач беренче эшем

Ярты төш мисалендә үтеп киткән 7 сәнәлек бер мөддәт эчендә минем тарафтан шактый гына мәнзумат язылып ташланган. Ул мәнзумат, вак-вак диваннарга тәдвин ителеп, төрек-татар галәменең һәр ягына таралган. Гәрчә һичбер…

Җегетләр

Бар җегетләр: бик тәкәбберләрчә тоткан позасын, Чөнки дөнья бакчасының күргән ул тик розасын;. Күрмәгән ул дөньяның каһрен, усал угрозасын, Күрсә дә, калган «угы», күргән фәкать ул розасын; Күрмәгән язмышның ул…

Бер мән

Итәм кайчак бөтен инсанга нәфрәт, Бу нәфрәттән туа күңлемдә хәсрәт. Тула күкрәк ачы, яшьрен зәһәргә, Ачу зәһре ага җан берлә тәнгә. Сөеп тә алданып бер мәнне җандай, Чәчә зәһрен күңел…

Актык тамчы яшь

Бик юашлатты мине яшьрен сөюдән җан көю, Бар иде булган чагым хәтта арысланнан кыю! Һәр теләккә килде тәкъдирем белән бәхтем кире, Мондый хәлгә сабриталмас, булса да адәм дию. Инде күңлем…

Катиле нәфескә

Котылмакчы булып татсыз хәяттан, Гомергә җан авырттыргыч газаптан, Гакыл бу дип, үзеңнүзең үтердең, Тынычлык эзләдең дә гүргә кердең. Вәләкин, и карендәш, алданасың, Үзеңне мәңгелек утка саласың. Синең тик сурәтең китте…

Нәсыйхәт

Ихтыяҗын гарз итеп килсә теләнче капкаңа, Каты сүзләр берлә инсаниятен син таптама. Син кеби һәм ул теләнчеләр дә — Алланың колы; Кул суза, мескин! — бәхетсезлек вә ачлык аркылы. Күрмәгез…