Гәзитә мөрәттибләренә

Милләтең әфкярени тәртиб идәнләр – сезсеңез; Чарасыз дәрдә дәва тәркиб идәнләр – сезсеңез. Сезсеңез, йа, языя, язычыя гайрәт вирән; Язмая тәшвикъ идән, тәргыйб идәнләр – сезсеңез. Сезсеңез вар гомреңезне милләтә…

Хәзерге халемезә даир

Хәсәд, кинә илән тулган татарлык – Төяб илтеб Мәкәрҗәдә сатарлык. Мөхәррирләр өчен хөрмәтләре юк, Бу динә зәррәчә хезмәтләре юк. Каләм әһле каләмгә хөрмәте юк, Болар гыйндендә кибрең хөрмәте чук. Сүземә…